Anti-discriminatiebeleid

Anti-discriminatiebeleid

Zuidgeest is van mening dat iedereen gelijke kansen verdient.
Dus ook zeker bij het vinden en vinden en behouden van een baan.
De bedrijfsvoering van Zuidgeest is er daarom op gericht om alle werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.


Meer informatie hierover kun je vinden in ons anti-discriminatiebeleid, deze is gepubliceerd op onze website.
Klik op de link voor meer informatie: anti-discriminatiebeleid Zuidgeest