Algemene voorwaarden

 

 

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de 'Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten' van de ABU zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam dd. 21 oktober 2005, onder akte no. 167/2005.

Alsmede de Algemene voorwaarden van Uitzendbureau Zuidgeest zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24217419.

U kunt de algemene voorwaarden bij hier bekijken.