Privacy Policy

 

 

Privacy en Zuidgeest

Laatst gewijzigd: november 2023                    

Dit is het privacy statement van JEX Technology Group B.V. (actief onder de naam ‘JEX’) en de aan haar verbonden ondernemingen (die actief zijn onder de namen ‘JEX’, ‘FlexForces’, ‘Zuidgeest’ en ‘Workfix’). Dit privacy statement verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij van sollicitanten, werknemers, uitzendkrachten en ingehuurde professionals verwerken.

Jouw privacy is in alles ons vertrekpunt. In dit privacy statement leggen we je duidelijk uit hoe we je gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

We zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en ze strikt noodzakelijk zijn. In dit geval voor onze vacatures en carrièremogelijkheden.

We houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

 

 1. Persoonsgegevens bij sollicitatie

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je bij ons solliciteert.

Jouw persoonsgegevens

We verwerken je naam en contactgegevens. Daarnaast verwerken we de gegevens die je vermeldt op jouw cv of in je motivatiebrief. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die door jou aan ons worden verstrekt.

Doel van de verwerking

We verwerken je gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie kan een assessment onderdeel uitmaken van de beoordeling. We kunnen ook gebruik maken van referentiechecks (maar natuurlijk alleen na jouw toestemming) en social media voor zover relevant voor de functie.

Het verstrekken van persoonsgegevens bij een sollicitatie is niet verplicht. Zonder deze gegevens is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor de vacante functie.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We verstrekken jouw persoonsgegevens binnen onze organisatie alleen aan degenen die jouw sollicitatie beoordelen, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling en jouw gesprekspartners bij een eventueel sollicitatiegesprek.

Solliciteer jij op een vacature als uitzendkracht, of reageer jij op een opdracht als ingehuurde professional? Dan delen wij jouw persoonsgegevens ook met geïnteresseerde inleners/opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Met je sollicitatie geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode te bewaren, zodat we jou op de hoogte kunnen houden van toekomstige vacatures. Zonder toestemming worden jouw persoonsgegevens bewaard tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Jouw toestemming kun je op ieder moment intrekken

 

 1. Persoonsgegevens van werknemers, uitzendkrachten en ingehuurde professionals

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je als werknemer, uitzendkracht of ingehuurde professional bij- of via ons aan de slag gaat.

Jouw persoonsgegevens

We vragen bij de inschrijving je adres en woonplaats, geboorteplaats- en datum, nationaliteit, soort identiteitsbewijs, documentnummer en geldigheidsduur. Tijdens de werkzaamheden verwerken wij jouw gewerkte uren.

Als je een werknemer of uitzendkracht bent, verwerken wij ook jouw kopie ID en overige gegevens die relevant zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Als je een ingehuurde professional bent, verwerken we ook jouw KvK- en btw-nummer, kopie verzekeringspolis en facturatie- en betaalgegevens.

Daarnaast verwerken we in alle gevallen je capaciteiten, werkervaring, opleiding, etc

Doel van jouw persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens zodat je jouw werkzaamheden kunt uitvoeren en wij aan onze verplichtingen als werkgever/opdrachtgever kunnen voldoen. Ook vanwege fiscale-, arbeids- en/of socialezekerheidswetgeving zijn wij verplicht persoonsgegevens bij te houden

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met anderen als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met of ten behoeve van jou aangaan. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar nadat jouw dienstbetrekking of opdracht bij of via ons is afgerond in ons systeem bewaard. Als je voor of via ons hebt gewerkt, bewaren we de noodzakelijke gegevens voor de administratie voor de duur van maximaal zeven jaar in verband met onze fiscale verplichtingen.

 

 1. Persoonsgegevens van gebruikers van onze software

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze software.

Jouw persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn om jouw account aan te maken, waaronder jouw inloggegevens en IP-adres. Ook monitoren wij hoe onze software wordt gebruikt, waaronder je klikgedrag

Doel van jouw persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens zodat wij jou een optimale gebruikersondersteuning- en ervaring kunnen bieden. Wij doen dit onder meer door met jouw gegevens onze software te analyseren en te optimaliseren.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens binnen onze organisatie aan degenen die verantwoordelijk zijn voor onze software.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard tot maximaal zes maanden nadat het gebruik van onze software door jou is beëindigd. De noodzakelijke gegevens voor de administratie bewaren we voor de duur van maximaal zeven jaar, dit in verband met onze fiscale verplichtingen.

 

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken functionele en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring op onze website te geven. Ook verzamelen we tracking cookies. Deze cookies kunnen informatie over je verzamelen en jouw internetgedrag op onze website volgen. Met deze informatie kunnen advertenties of content aan jouw interesses en profiel worden afgestemd. Je kan aan ons toestemming geven of die intrekken voor het plaatsen van tracking cookies.

 

 1. Jouw rechten

Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

 • jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te staken of te beperken;
 • jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of aan een ander.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij beoordelen je verzoek volgens de AVG. Wij informeren je zo snel mogelijk, en in elk geval binnen een maand, over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. We zullen je in dat geval informeren.

Je kan een verzoek indienen via ons contactformulier op de website. Wij nemen vervolgens contact met jou op om je identiteit te verifiëren. Pas na verificatie nemen wij jouw verzoek in behandeling.

 

 1. Beveiliging

We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en toegang. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals beveiligingssoftware, procedures en toegangsbeveiliging- of autorisatie.

Delen met anderen

We delen je gegevens niet met anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Vragen en contact

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht bij onze Privacy Officer Gertjan de Mare via het contactformulier op de website of via privacy@jex.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen informeren wij je daarover, bijvoorbeeld via de website.

Het meest actuele privacy statement vind je altijd op deze pagina. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven