Veilig werken doe je samen!

Veilig werken doe je samen!

Zie jij een onveilige situatie? Dat kan grote gevolgen hebben! Elke dag weer veilig thuiskomen is ontzettend belangrijk. Zie jij een onveilige situatie? Neem dan jouw verantwoordelijkheid. Veilig werken is samenwerken.

Zie jij een onveilige situatie? Dat kan grote gevolgen hebben! Elke dag weer veilig thuiskomen is ontzettend belangrijk. Zie jij een onveilige situatie? Neem dan jouw verantwoordelijkheid. Veilig werken is samenwerken.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat onze medewerkers in een veilige en gezonde omgeving aan het werk kunnen. Hiervoor hebben wij een aantal handige hulpmiddelen, die jou kunnen helpen risico's op het werk te herkennen, te melden en te voorkomen. In dit nieuwsbericht vertellen we jou graag meer over hoe jij een melding kan doen van een onveilige situatie. Dit noemen wij een SISSERmelding.

Zie het, zeg het, los het op en schrijf een SISSERmelding.

Waarom zou je een onveilige situatie melden?

Veilig werken is ontzettend belangrijk. Door verbeterpunten te bespreken, kunnen we gezamenlijk een oplossing bedenken. Samen zorgen we voor een veilige werkomgeving. Wanneer jij een onveilige situatie aankaart, dan:

 • zorg je er voor dat onveilige situaties worden verholpen en/of voorkomen
 • zorg je er op deze manier voor dat we allemaal weer veilig naar huis kunnen
 • neem je jouw verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en die van anderen

Door het signaleren, oplossen en registreren van onveilige situaties kunnen we deze analyseren en verbeteringen doorvoeren.

Hoe doe je een SISSERmelding?

Bij Zuidgeest hanteren we Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) methode. Wanneer bij een LMRA een situatie wordt gesignaleerd, die het veilig starten van de werkzaamheden in de weg staat, volgt actie: zie het, zeg het, los het samen op en schrijf een SISSER-melding. De SISSER-meldingen zijn van groot belang om verbeteringen op gebied van veiligheid door te voeren.

Maar hoe herken je onveilige situaties? En hoe maak je hier vervolgens een melding van? We leggen je het graag aan de hand van de volgende stappen uit:

1. Zie je een onveilige situatie of een verbeterpunt?

Voordat je met je werk begint, kijk je naar mogelijke risico’s die binnen jouw werkgebied aanwezig zijn d.m.v. een LMRA (laatste minuut risico analyse) en naar mogelijkheden om het werk veiliger, beter of efficiënter te kunnen uitvoeren. Neem de tijd om goed te kijken en verbeterpunten te kunnen zien en neem geen risico’s. Neem even afstand en observeer goed. Een goede observatie doe je niet even tussendoor, die kost tijd.

2. Neem de juiste acties

Verbeteren gaat verder als je de juiste acties neemt. Zie je zaken die veiliger en/of beter kunnen, meld die dan direct bij je leidinggevende. Door verbeterpunten te bespreken, kunnen we samen een oplossing bedenken. Iedereen wil zinvol, veilig en doeltreffend werken. Veilig werken moet daarom een vaste waarde binnen ons werk zijn.

3. Schrijf een SISSERmelding

Zorg ervoor dat een risico dat jij ziet en oplost, ook bekend wordt bij je collega’s. Schrijf daarom een SISSERmelding en lever hem in bij Zuidgeest. Wij registeren en analyseren alle meldingen, en (waar nodig) nemen we ook verbeteracties. Risico’s waarnemen, verbeterpunten aandragen en SISSERs melden leidt tot bewustwording van de mogelijke/ bestaande risico’s en zorgt voor een veilige werkomgeving.

Een SISSERmelding kan je melden via het SISSERboekje. De volgenden velden moet je invullen:

 • Je geeft een korte beschrijving van gevaar/onveilige situatie
 • Waar (afdeling/unit/ opdrachtgever)
 •  Locatie
 • Datum
 • Tijd
 • Beschrijf de door jou direct genomen actie
 • Gemeld aan
 • Inleveren bij jouw HSEQ-functionaris ­of jouw leidinggevende
 • Je geeft jouw idee om situatie te voorkomen of verbeteren

Een SISSERboekje kan je ophalen bij Zuidgeest en deze vul je in wanneer jij een onveilige situaties signaleert. Deze kan je fysiek bij ons op kantoor afleveren. Je kan ook een melding maken via de mail. Mail dan bovenstaande velden naar rpangkey@zuidgeest.nl.

Één SISSER per jaar

Bij Zuidgeest hanteren we als doelstelling dat iedere medewerker ten minste één maal per jaar een risico en/of verbeterpunt meldt. Eén SISSERmelding per persoon per jaar draagt eraan bij dat we allemaal kritisch naar verbeteringen kijken. Zo worden we als bedrijf beter en hebben we minder ongevallen, schades of incidenten. Dus als het veiliger en beter kan, meld het dan!

Meer weten?

Wil je meer weten over veilig werken? Of wil je een SISSERboekje? Dat kan natuurlijk. Stuur dan een mailtje naar Raymond, onze veiligheidscoördinator: rpangkey@zuidgeest.nl. Hij helpt je graag.